Výroba olejov​

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili naše výrobky. Naša značka sa zameriava na lisovanie panenských rastlinných olejov v bio kvalite. Momentálne máme v ponuke panenský orechový a makový olej, no neskôr by sme chceli rozšíriť túto ponuku o ďalšie zdravé oleje. Oleje vyrábame z čerstvých lokálnych i slovenských surovín tej najvyššej kvality. Všetky suroviny starostlivo preberieme a vyberieme iba tie najkvalitnejšie, pretože kvalita je to, na čom si naša značka zakladá.

 

Ďalším dôležitým kritériom pri výrobe olejov je samotný proces výroby. Naše oleje sa vyrábajú výlučne mechanicky z prvého lisovania pri teplotách od 30°C do 45°C, ďalej už tieto oleje tepelne neupravujeme, ani nepodliehajú iným chemickým procesom. Tieto oleje sú nerafinované a nefiltrované, nechávame ich už iba prírodne usadiť a potom ich ručne plníme do fliaš. Tento šetrný proces lisovania zachováva v oleji všetky cenné látky, minerály a v oleji rozpustné vitamíny, predovšetkým vitamín E, cenné nenasýtené mastné kyseliny, omega 3 a omega 6 a prírodné aromatické látky, ktoré oleju dodávajú tú správnu vôňu a chuť.

Nevýhodou takého lisovania je menšia výťažnosť oleja v porovnaní s rafinovanými olejmi, preto sú tieto oleje drahšie ako rafinované, no na druhej strane sú aj oveľa zdravšie, pretože nepoužívame rôzne chemické rozpúšťadla s cieľom väčšieho výťažku a zisku, ani vysoké teploty, ktoré by olej znehodnotili a premenili mastné kyseliny na škodlivé látky.

Sme hrdí, že sa môžeme pýšiť prívlastkom „panenské“, pretože v dnešnej dobe to už nie je samozrejmosťou. Mnohé rastlinné oleje môžu mať certifikát bio kvality alebo označenie „za studena lisované oleje“, no to ešte neznamená, že sú panenské. Napríklad aj rafinované oleje môžu mať certifikát bio kvality.

Oleje odporúčame skladovať v tme, pretože svetlo urýchľuje reakciu mastných kyselín s kyslíkom, ktorý zase ničí nenasýtené mastné kyseliny. Preto by mali byť fľaše s olejom starostlivo uzatvorené a uschované v chlade, aby nedošlo k znehodnoteniu oleja.

Panenské rastlinné oleje neodporúčame používať na vyprážanie ani pri teplote nad 150°C.

Mýty a fakty

Podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. februára 2007 č. 1207/2007-100 ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich § 3 bodu (2) sa podľa použitých technologických postupov výroby rastlinné tuky a oleje členia na panenské a rafinované.

 

Mnoho ľudí si však myslí, že panenský rastlinný olej a za studena lisovaný olej znamená to isté. No nie je to tak a hneď vám vysvetlíme prečo.

 

Panenský rastlinný olej sa vyrába šetrným procesom lisovania bez akejkoľvek ďalšej tepelnej a chemickej úpravy či rafinácie, takýto olej sa vyrába z prvého lisovania, bez použitia chemických rozpúšťadiel alebo iných pomocných látok.

Suroviny, ktoré sa používajú na výrobu za studena lisovaných olejov sa môžu tepelne upravovať, aby zväčšili svoj objem i výťažnosť, no pri takomto postupe sa môže zničiť značná časť cenných minerálnych látok a vitamínov, ak teplota presiahne 50°C.

Suroviny na výrobu panenských rastlinných olejov sa pred lisovaním tepelne nezahrievajú a preto si ponechávajú všetky dôležité látky a sú oveľa zdravšie.

Rafinované oleje sa vyrábajú extrakciou za použitia vysokých teplôt a škodlivých chemických rozpúšťadiel. Za účelom získania všetkého oleja, ktorý je obsiahnutý v surovine sa rafináciou používa kvapalný uhľovodík – hexan. Z oleja sa potom odstráni hexan a olej sa znova podrobí ďalšiemu chemickému spracovaniu za pomoci hydroxidu sodného (v potravinárstve ako E524), aby sa z neho odstránili cenné mastné kyseliny, ktoré sa považujú za zbytočné, pretože sú nestabilné a rýchlo oxidujú. To, čo zostane z oleja sa odfarbí aktívnym uhlím a dezodoruje vstrekovaním pary pri teplote 180 ° C vo vákuu. Nakoniec sa olej destiláciou zbaví zvyšných rozpúšťadiel a podstúpi ďalšie rafinačné procesy ako sú zafarbenie a obohatenie o antioxidanty.

 

Preto si pri kúpe olejov treba dávať pozor na to, čo výrobca uvádza na etikete.

 

Ďalším mýtom, ktorému ľudia veria je prívlastok „extra“ panenský v súvislosti s rastlinnými olejmi. Výraz „extra panenský“ sa používa výlučne v spojení s olivovým olejom. Panenské olivové oleje sa ďalej podľa miery kyslosti rozdeľujú na extra panenské, panenské a lampantové olivové oleje.